Engellerle ve / veya hastalıklarla yaşamak

Kadın sığınma evinin binasında bir asansör ve tamamen tekerlekli sandalye erişimine uygun, sıhhi tesisler içeren bir yerleşim birimi bulunmaktadır. Evin ortak bölümünde ayrıca engelsiz bir mutfak ve tuvalet alanı bulunmaktadır.

Bu, temelde belirli engelleri olan kadınları, çocukları ve gençleri kabul etme ve böylece onlara koruma sağlama olasılığı olduğu anlamına gelir.
Sağlık veya temel tıbbi bakım alanında daha kapsamlı bir tedavi gerekli ise, hastaneye yatma veya kalma konusunda duruma göre bir karar verilmelidir. Sığınma evi dışında ayakta tedavi imkanı oldugu gibi sığınma evlerimizdeki revirde kalabileceğinizi söylemeye gerek yok.